Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony muzeum-orkana.pl

Wstęp Deklaracji

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: muzeum-orkana.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Muzeum im. Władysława Orkana
ul. Sądecka 6
34-700 Rabka-Zdrój
tel. biuro:18/26 76 289
fax: 18/26 76 365
e-mail: biuro@muzeum-orkana.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-08

Strona muzeum-orkana.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-26

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-23

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wojtek Kusiak
e-mail: wojtek.kusiak@muzeum-orkana.pl
Telefon: 18 26 76 289

W razie problemów które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej w zgłoszeniu podaj:

– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem

Procedura wnioskowo-skargowa

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas nie wystarczający poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

 1. Dostępność architektoniczna: Muzeum im. Władysława Orkana posiada dwa oddzielne budynki:
  • Kościół muzeum
  • Budynek magazynowo-administracyjny
 2. Do pomieszczeń:
  • kościoła- muzeum – Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o przyjazd do muzeum od strony ul. Orkana tj. bocznej bramy, gdzie istnieje możliwość wejścia do muzeum przez boczne drzwi, a także skorzystania z parkingu pod muzeum.
  • Ułatwienia dla osób niewidomych:
   Osoby niewidome poruszające się samodzielnie proszone są o wejście do budynku od strony ul. Sądeckiej. Wskazówki poruszania się. Do bramy muzeum od strony ulicy prowadzą kamienne schody, które kończą się ok. 2 metrową kamienną platformą, za którą znajduję się kolejny kamienny próg i trzy schody po których rozpoczyna się kamienny chodnik długości ok. 15 m. za którym znajduje się 4 dość wysokie stopnie prowadzące do przedsionka kościoła, gdzie znajduje się kasa biletowa w której dyżuruje pracownik muzeum.
  • Budynek magazynowo-administracyjny:
   Przed zlokalizowany jest parking z którego bezpośrednio wchodzi się do budynku. Po lewej stronie przy podwójnych drzwiach wejściowych, opatrzonych w ożebrowanie składające się z czterech poprzecznych rurek na wysokości 80 – 120 cm znajduje się dzwonek i domofon. Najwyżej położony z trzech przycisków to sygnał do sekretariatu, gdzie zawsze dyżuruje któryś z pracowników muzeum.
  • Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

   na adres e-mail: biuro@muzeum-orkana.pl
   faksem na nr : (0-18) 26 76 365

   drogą pocztową na adres:

   Muzeum im. Władysława Orkana
   ul. Sądecka 6
   34-700 Rabka-Zdrój

   osobiście w budynku Muzeum*
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. *
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. *