Promocja książki „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich – perspektywy badawcze, rekonstrukcje i reinterpretacje.”

Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju ma zaszczyt zaprosić na promocję publikacji naukowej  pt. „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich – perspektywy badawcze, rekonstrukcje i reinterpretacje.”, która odbędzie się 18.12.2017 r. o godzinie 16:00 w budynku biurowym Muzeum, w sali Akademii Malarstwa na Szkle, przy ul. Sądeckiej 6.

Każdy z uczestników wydarzenia promującego publikację naukową otrzyma darmowy egzemplarz książki.

W trakcie promocji odbędzie się również prezentacja filmu dokumentalnego pt: „Czego woda nie weźmie i ogień nie spali …- rzecz o dawnych rzemieślnikach” zrealizowanego przez nasze Muzeum.

Publikacja zawiera referaty wygłoszone podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w 2016 r. przez nasze Muzeum. W konferencji wzięli udział pracownicy merytoryczni i naukowcy z muzeów z całej Polski, którzy od lat zajmują się dokumentowaniem i archiwizacją wiedzy dotyczącej tradycyjnych rzemiosł.

Redakcją naukową publikacji pt. Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich – perspektywy badawcze, rekonstrukcje i reinterpretacje zajął się dr hab. Marcin Brocki, Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za redakcję techniczną i koordynację projektu odpowiedzialna była Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka. Projekt graficzny Natalia Klęsk.

Treść artykułów została pogrupowana w cztery rozdziały: 1. WOKÓŁ BADAŃ, 2. HISTORIE, 3. PRZYPADKI LOKALNE, 4. MUZEALNE REALIZACJE.

Książka została wydana w ramach projektu naukowo-badawczego pt. „Współczesne ślady dawnych rzemiosł – niematerialne dziedzictwo Karpat Polskich” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna

Spis treści publikacji:

Marcin Brocki, Współczesne formy funkcjonowania „rzemiosła ludowego i przemysłu wiejskiego” – wprowadzenie

WOKÓŁ BADAŃ

Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka, Wokół projektu „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”

Małgorzata Jaszczołt, Badania rzemieślników w Karpatach Polskich z perspektywy muzeum w Warszawie. Dokumentacje fotograficzno-filmowe oraz rejestracje projektowe – rys badawczy

Anna Deredas, Etnografki w Karpatach – życie i praca. Kilka słów o tradycyjnym rzemiośle Karpat oraz przemyśle wiejskim w spuściznach naukowych Anny Kowalskiej-Lewickiej oraz Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Katarzyna Piszczkiewicz, Rzemiosło 2.0

HISTORIE

Barbara Olejarz, Przemysł naftowy – przemysł wiejski. Zaangażowanie chłopów galicyjskich w rozwój górnictwa ropy naftowej na przełomie XIX i XX w.

Łukasz Stachurski, Zróżnicowanie i specjalizacja korporacji rzemieślniczych miasta i jego przedmieść na przykładzie Krosna

Marcin Kowalczyk, Orawskie złoto – płóciennictwo i farbiarstwo na polskiej Orawie

Barbara Rosiek, W świecie drewnianych zabawek ludowych. Żywiecki ośrodek zabawkarski – dawne wyroby i ich wytwórcy

PRZYPADKI LOKALNE

Tobiasz Orzeł, Zagadnienie harmonizacji krajobrazu lokalnego w świetle materiałów terenowych z badań nad budownictwem ludowym we wsiach: Bielanka, Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie i Sieniawa

Katarzyna Ceklarz, Dawne i współczesne pamiątki „regionalne” naPodtatrzu. Zagadnienie etnodizjanu

Dorota Majerczyk, Tradycyjne  rzemiosła w rodzinie Pintscherów (stolarstwo, rzeźba w drewnie)

MUZEALNE REALIZACJE

Magdalena Kroh, Prezentacja rzemiosła w Sądeckim Parku Etnograficznym

Joanna Hołda, Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji – o pracy nad filmem

Wojciech Śliwiński, Projektowana prezentacja architektury i funkcjonowania zabytkowych obiektów dawnej techniki wiejskiej w Sądeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sączu

 

 

image_pdfPobierz PDFimage_printWydrukuj PDF