Dla zwiedzających

Regulamin zwiedzania Muzeum im. Władysława Orkana w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

  1. Przy kasie Muzeum może znajdować się tylko jedna osoba.
  1. Jednorazowo wewnątrz Muzeum może przebywać 15 (piętnaście) osób: po 2 (dwie) osoby w czterech salach wystawowych i 7 (siedem) w głównej nawie kościoła.
  1. W muzeum odległość pomiędzy odwiedzającymi musi wynosić 2 m.
  1. Kierunek zwiedzania regulują strzałki kierunkowe.
  1. Każdy z odwiedzających ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem do pomieszczeń ekspozycyjnych – płyn do dezynfekcji znajduje się w przedsionku przy kasie Muzeum.
  1. Zwiedzający mają obowiązek posiadania maseczek i rękawiczek ochronnych.
  1. W muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania eksponatów.
  1. Kosz na odpady znajduje się przy kasie Muzeum w przedsionku.
  1. Teren wokół Kościoła – Muzeum zostaje udostępniony bez ograniczeń w czasie otwarcia Muzeum z zachowaniem przepisów regulujących odstęp (2 m) pomiędzy odwiedzającymi.