Literatura

Anonim, Dziennik podróży etnograficznej między Kliszczakami w 1910 r. w poszukiwaniu za odzieniem ludowym. – rękopis w archiwum MEK w Krakowie

Borkowski Stanisław, Jak stworzyliśmy Muzeum Regionalne im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju., rękopis ze zbiorów muzeum.

Borkowski Stanisław, Krótki przewodnik po starym kościele i muzeum regionalnym imieniem Władysława Orkana w Rabce Zdroju., Rabka 1937, maszynopis ze zbiorów muzeum.

Bujak Jan, Ludowe obrzędy doroczne w okolicach Rabki., Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, Rabka 1972.

Bujak Jan, Zarys kultury ludowej okolic Rabki, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce., Rabka 1961.

Ceklarz Katarzyna, Monografia Muzeum im. Władysława Orkana., Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Rabka 2010.

Cieplik Józef, Boże Narodzenie w Rabce i okolicy w powiecie myślenickim., „Lud”, t.10:1904, s. 280-298.

Dobrowolski Kazimierz, Migracje wołoskie na ziemiach polskich., Polskie Towarzystwo Historyczne, Lwów 1930, ss. 22.

Dobrowolski Kazimierz, Dzieje wsi Niedźwiedzia w powiecie limanowskim., Lwów 1931.

Dobrowolski Kazimierz, Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej w Karpatach Zachodnich., Kraków 1938.

Flizak Sebastian, Bulanda – ostatni czarodziej gorczański., „Wierchy” t. XXVI, s. 192-195.

Flizak Sebastian, Dziadowskie obiady., “Lud”, t. XXX, 1937, s. 1-3.

Flizak Sebastian, Ekspansja podhalańskiej kultury ludowej., „Lud”, seria II, tom XIV, R 1936, t. 34, s. 269 – 271.

Flizak Sebastian, Materiały etnograficzne i historyczne z terenu Zagórza., Łódź – Poznań 1952, s. 22-67.

Flizak Sebastian, Opowieści ludowe z gór., „Wierchy”, r. 27, 1958, s. 172-186.

Flizak Sebastian, Przemiany w kulturze materialnej Zagórzan., Prace i materiały etnograficzne, Lublin 1947, s. 38-41.

Flizak Sebastian, Strój Zagórzan., Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. 5 Małopolska, z.6, PTL, Wrocław 1956, ss. 68.

Flizak Sebastian, Z ziemi Zagórzan., „Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.”, 1938, R. XXVIII, nr 10, s. 226.

Flizak Sebastian, Z życia owczarzy gorczańskich /w:/ Rocznik poświęcony górom., organ Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, Kraków 1936, s. 75-76.

Jabłońska Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum im. Wł. Orkana., maszynopis ze zbiorów muzeum.

Jabłońska Teresa, Dawna rzeźba ludowa ze zbiorów Muzeum im. Orkana w Rabce., Nowy Sącz 1991.

Klimaszewska Jadwiga, Rabka., „Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.”, 1931, t. 16, nr 11, s. 194 – 201.

Kopernicki Izydor, Gadki górali beskidowych spisane w okolicach Rabki z r. 1891., „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, III Materiały etnologiczne, R 1891, nr 22, s. 1 – 44.

Krzyżanowski Julian, Kapełuś Helena, Sto baśni ludowych., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1957.

Leszczycki Stanisław, Osadnictwo Kliszczaków w Beskidzie Wyspowym., „Ziemia. Organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.”, 1932, R. 22., t. XVII, nr 4-5, s. 112 – 118.

Olszewski Zdzisław, Michał od Cyganów., Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1985.

Olszewska Maria, Elfryda Trybowska, Słownik biograficzny Rabki., Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Kraków – Rabka 2007.

Palmrich Adam, Zagadnienie „Goralenvolku”, [w:] Regionalizm –Regiony –Podhale. Materiały z sesji naukowej (Zakopane 4-6 grudnia 1993)., red. Jerzy M. Roszkowski, Wydawnictwo Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane 1995, s. 211 – 226.

Pawłowski Eugeniusz, Przeszłość Sądecczyzny w świetle nazw miejscowych., „Rocznik Sądecki”, t. X, R.1969.

Pol Wincenty, Rzut oka na północne stoki Karpat., Kraków 1851.

Prus – Wiśniowski Tadeusz, Beskid Wyspowy., „Ziemia” 1947, nr 11 – 12.

Reinfuss Roman, Pogranicze krakowsko-góralskie., „Lud” t. XXXVI.