Powołali Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”

Urząd Gminy w Mszanie Dolnej od lat prowadzi działania na rzecz wspierania i promocji dziedzictwa kultury regionu zagórzańskiego. 8 lutego 2021 r. po trzech latach od swojego pierwszego spotkania kreatorzy marki lokalnej oficjalnie powołali i przypieczętowali Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”. Zaproszenie do potwierdzenia swoim podpisem oświadczenia o powołaniu Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedziny” otrzymali przedstawiciele instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne, które w proces budowy Zagórzańskich Dziedzin włożyły swój szczególny wkład i złożyły deklarację współpracy w ramach Partnerstwa wraz z listem motywacyjnym. Ostatecznie Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny”, którego głównym celem jest budowanie marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny, powołali:

– Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, koordynator marki Zagórzańskie Dziedziny
– Rafał Rusnak – Wójt Gminy Niedźwiedź
– Anna Pękała – Burmistrz Miasta Mszana Dolna
– dr Janusz Tomasiewicz – Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
– Elżbieta Ciężadlik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie Wielkiej
– Aneta Kujacz – Dyrektor Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu,
– Małgorzata Wójtowicz – Wierzbicka – Adiunkt muzealny w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Zdroju
– Zofia Sowa – Menager ośrodka Kasina Ski
– Maria Grzęda – Kierownik Bazy Lubogoszcz w Kasince Małej
– ks. Maciej Ścibor – Kierownik Ośrodka Rekolekcyjno – Rekreacyjnego i Schroniska na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej

Beata Pajdzik – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Śwarne Babki z Łętowego

– Beata Blacharczyk – reprezentująca Pensjonat Szczebel w Mszanie Dolnej
– Bartłomiej Palac – Właściciel Firmy Gorce – ride&ski
– Anna Krzysztofiak – Dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju eMKa z Kasinki Małej
– Elżbieta Ząbczyńska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rękodzielników Zagórzańscy Pasjonaci
– Grażyna Piwowarska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej, wynajmująca również pokoje gościnne w Kasince Małej
– Małgorzata Flig – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Filmowego Wyspy Kultury
– Irena Szczypka – reprezentująca Orkiestrę Dętą Echo Gór z Kasinki Małej
– Dorota Kościelniak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Kultury Góralskiej „Pod Cyrlom”
– Danuta Hudomięt – właścicielka gospodarstwa rolnego, Zagrody Edukacyjnej i Gospodarstwa Agroturystycznego „U Misia” z Poręby Wielkiej
– Krystyna Tomasiewicz
– Krystyna Płonka
– Paulina Żakieta
– Klaudia Gawronek.

Podczas spotkania każdy z Partnerów z wielką ochotą i dumą artykułował swój wkład w dotychczasowe działania pod marką lokalną, składał również deklaracje na przyszłość. Było to swoiste podsumowanie i zebranie wszystkich „dziedzinnych” spotkań i działalności. Swoją cegiełkę do tego zestawienia dołożyła Olga Gałek – Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA, która w swojej prezentacji przypomniała aktywność kreatorów Zagórzańskich Dziedzin.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że Partnerstwo „Zagórzańskie Dziedziny” to porozumienie otwarte – podkreśliła animatorka marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny. Mogą do niego przystąpić kolejni Partnerzy, którzy zadeklarują wolę jego wspierania zgodnie z założonymi celami i motywacją do budowania tożsamości, poczucia dumy z Regionu Zagórzańskiego, promocji Regionu i wprowadzanych pod marką Zagórzańskie Dziedziny produktów, usług i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej, a jednocześnie zobowiążą się do przestrzegania Regulaminu funkcjonowania Partnerstwa „Zagórzańskie Dziedziny”.

Budowa marki lokalnej Zagórzańskie Dziedziny odbywa się w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2010 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. Jego operatorem jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA, a koordynatorem Gmina Mszana Dolna.

Magda Polańska

image_pdfPobierz PDFimage_printWydrukuj PDF