Muzyka zaklęta w drewnie

Muzeum im. Władysława Orkana ma zaszczyt zaprosić na koncert, w ramach 13. Edycji Festiwalu na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, „Noesis” w wykonaniu Witolda Janika – improwizujący fortepian, i kwartetu smyczkowego z 20. Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI w składzie:
Dominika Sznajder – skrzypce, Paulina Kołodziejczyk – skrzypce, Monika Świnarska – altówka, Jakub Lemiański – wiolonczela. 
Motywami koncertu będą: interakcja między improwizującym fortepianem, a kwartetem smyczkowym i konfrontacja elementów stricte jazzowych (improwizacja, rozumienie kwestii rytmu, rozwój formy) z klasycznymi (faktura, brzmienie, interpretacja). Koncert będzie swoistym rozrachunkiem pianisty jazzowego z jego klasycystyczną przeszłością.

Koncert odbędzie się w rabczańskim zabytkowym kościele św. Marii Magdaleny, 23 czerwca
o godzinie 17.00, wstęp wolny. 

Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie realizowany jest w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

image_pdfPobierz PDFimage_printWydrukuj PDF