Wernisaż wystawy Kazimierza Kwatyry 10.07.2011 r.

ngg_shortcode_0_placeholder