Publikacja zbiorowa „Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich”