Otwarcie wystawy Zofii Rydet – ''Mały Człowiek 1952 – 1963'' fot. Wojtek Kusiak

ngg_shortcode_0_placeholder