"Kolęda 2015 – Herody w Muzeum" – fot. Aleksander Hordziej

ngg_shortcode_0_placeholder