Trwają prace nad publikacją naukową

Trwają prace nad pierwszą zbiorową publikacją naukową wydaną przez nasze Muzeum. Na początku roku Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do projektu naukowo – badawczego pt. „Współczesne ślady dawnych rzemiosł – niematerialne dziedzictwo Karpat Polskich” z priorytetu Kultura ludowa i tradycyjna w kwocie 20 000 zł. W ramach projektu wydana zostanie publikacja naukowa zawierająca referaty wygłoszone podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich zorganizowanej w ramach obchodów 80-lecia istnienia Muzeum, dofinansowanej również ze środków ministerialnych. Obrady konferencyjne odbyły się w czterech sesjach tematycznych dotyczących: I sesja – teorie badawcze, II sesja -realizacje, III sesja ujecie historyczne, IV sesja – lokalne. W konferencji wzięli udział pracownicy merytoryczni i naukowcy z muzeów z całej Polski, którzy od lat zajmują się dokumentowaniem i archiwizacją wiedzy dotyczącej tradycyjnych rzemiosł.

Redakcją naukową publikacji pt. Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski Karpat Polskich – perspektywy badawcze, rekonstrukcje i reinterpretacje zajmie się dr hab. Marcin Brocki (Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka

fragmenty recenzji:

„Rzemiosło, w szczególności wiejskie, stało się w ostatnich dwóch dekadach przedmiotem głębokich zainteresowań, bowiem zwrócono uwagę na jego niezwykły indywidualizm w unifikującym się kulturowo świecie. I tak do rangi nieanonimowego rękodzieła zakwalifikowano większość wyrobów rzemieślniczych. Zachwyt nad ich niepowtarzalnością, skierował również uwagę na: osoby uprawiające poszczególne rzemiosła, ich wrażliwość estetyczną i następnie ogromną wiedzę z zakresu stosowanych materiałów, technologii i narzędzi, architekturę pracowni rzemieślniczych w końcu zaś na cały zestaw zabiegów magicznych oraz zjawisk personifikacji i antropomorfizacji towarzyszących procesom wytwórczym. Taki fenomen kultury warty jest zatem nie tylko głębokich studiów i zabiegów dokumentacyjnych, przekładających się również na muzealne ekspozycje pawilonowe lub w muzeach na wolnym powietrzu, ale warty jest również zabiegów rewitalizacyjnych – przywracających ich społeczną użyteczność. Opiniowana książka jest właśnie taką wielowątkową opowieścią…”

fragment recenzji prof. dr hab. Jan Święch

„Prace zgromadzone w opiniowanym tomie zostały napisane w dużej mierze przez osoby pracujące w muzeach od lat, badaczy, którzy zajmują się naukowo wybranymi rzemiosłami. Muzea etnograficzne z natury interesują się rzemiosłem od swych początków. Niektóre z nich realizują nowe projekty badawcze. Już na tej podstawie można mieć zaufanie do prezentowanych tu prac, które są dobrze udokumentowane, wiarygodne i wartościowe. Wszystkie razem dają dość rozległy opis stanu rzemiosła i przemysłu wiejskiego «dawniej» i «dziś» w Karpatach Polskich. Takiej pracy dotąd nie było. Wszystkie zgromadzone tu artykuły opisują rzemiosło w kategoriach wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności, techniki i ogólnej wiedzy potocznej. Jest to przekonywujące…”

fragment recenzji prof. dr hab. Zbigniew Libera

Projekt realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

image_pdfPobierz PDFimage_printWydrukuj PDF