Narodowe czytanie w starym kościółku „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego